Hur du optimerar bildfilnamn på dina webbplatser för bättre SEO

Hur du optimerar bildfilnamn på dina webbplatser för bättre SEO

Bildfilnamn är ett viktigt element för sökmotoroptimering (SEO) på sidan.  Du bör optimera filnamnet innan du lägger till en ny bild på din webbplats. Ett optimerat filnamn hjälper sökmotorerna att förstå bilden så att de kan rangordna den, liksom den sida där den publiceras, i sökresultaten. För bättre SEO finns det dock några åtgärder du ska vidta när du optimerar bildfilnamn.

Översikt över bildfilnamn

Ett bildfilnamn är helt enkelt namnet på en bildfil. Oavsett format består alla bilder av en enda fil, och som alla filer måste de ha ett namn. Du kan ändra ett bildfilnamn genom att högerklicka på filen och välja “Byt namn”. Bildfilnamn är synliga för både besökare och sökmotor-robotar. Besökare kan se dem genom att ladda ner bilder från din webbplats eller genom att kopiera bildernas adresser. Som jämförelse kommer sökmotor-robotar att se filnamnen när de söker igenom bilderna på din webbplats.

Skapa unika filnamn

Du ska inte använda samma filnamn för två eller flera bilder på din webbplats. Oavsett om din webbplats har 10 bilder eller 1 000 bilder ska du skapa ett unikt filnamn för var och en av dem.

Det fungerar inte om du försöker ladda upp en bild med samma filnamn som en annan bild till samma katalog. Varje fil i en viss katalog på din webbplats måste ha ett unikt filnamn. Även om du placerar bilder i olika kataloger rekommenderas att du skapar unika filnamn. Det finns inte två bilder som är exakt samma. Genom att skapa unika bildfilnamn kan sökmotorerna förstå skillnaderna mellan bilderna på din webbplats.

Fokusera på relevans

Relevans är av största vikt vid optimering av bildfilnamn. Filnamnen ska ge sammanhang om de bilder som de används med. Med andra ord ska du kunna identifiera bilder genom att läsa deras filnamn. Om du kan identifiera en bild genom att läsa dess filnamn, så kan även sökmotorerna göra det.

Stoppa inte in nyckelord i bildfilnamn för att försöka förbättra SEO för din webbplats. Om ett nyckelord inte är relevant för en bild ska du undvika att använda det. Skapa istället mycket relevanta filnamn som beskriver bilderna i klartext.

Placera bindestreck mellan ord

De flesta bildfilnamn består av flera ord. Du måste skilja på orden för att göra dem läsbara och enkla att förstå för sökmotorer. Användning av två eller flera ord i följd i ett bildfilnamn begränsar dess SEO-värde.

Du kan inte använda mellanslag för att separera flera ord i bildfilnamn, men du kan använda bindestreck. Bildfilnamn stöder bindestreck. Lägg till ett enda bindestreck mellan varje ord. Sökmotor-robotar är programmerade för att behandla bindestreck i filnamn som ett mellanslag. Om de stöter på en bild med filnamnet “dator-skrivbord-på-ett-kontor.jpg” läser de till exempel det som “dator skrivbord på ett kontor”.

Använd små bokstäver

Använd alltid små bokstäver för bildfilnamn. Om du använder stora bokstäver i dem kan vissa besökare kanske inte se bilderna på din webbplats. Olika besökare har olika operativsystem och webbläsare. Även om du kan se bilderna på din webbplats kanske besökare inte kan det. En besökares operativsystem eller webbläsare kan automatiskt konvertera stora bokstäver till små bokstäver, vilket kan förhindra att bilder laddas.

Tillgängligheten förbättras för webbplatsens bilder om du endast använder små bokstäver. Besökare kan ladda bilderna på din webbplats oavsett vilket operativsystem eller vilken webbläsare de använder. Det leder till att de tillbringar mer tid på din webbplats samtidigt som de skickar engagemangssignaler till sökmotorerna för bättre SEO.

Se upp när du byter namn

Du ska vara försiktig när du byter namn på bilder som redan publicerats på din webbplats.  Precis som med vanliga webbsidor förmedlar filnamnen platsen för bilderna på din webbplats. Besökare kan ladda en bild genom att skriva dess filnamn – tillsammans med domänen för din webbplats och lämplig katalog eller kataloger – i sin webbläsare.

Om du ändrar en bilds filnamn kommer den att ha en ny plats med en ny adress. Därför kommer bilden att visas som trasig på alla sidor där den tidigare publicerats. Sidorna försöker leta efter bilden på sin gamla plats och eftersom den inte längre finns där kommer bilden inte att visas. Du kan fortfarande redigera bildfilnamn, men du ska uppdatera sidorna så att de återspeglar deras nya plats.

När du har redigerat ett bildfilnamn tar du fram sidorna där den publicerats. Varje förekomst av bilden ska ha en länk. Du måste ändra dessa länkar så att de innehåller det nya filnamnet. Sidorna pekar sedan på bildens nya plats som anges av filnamnet, vilket gör att besökare och sökmotorer kan se bilden.

Håll filnamnen korta

Även om de tekniskt stöder upp till 256 tecken ska du skapa kortare bildfilnamn. Långa bildfilnamn är omständliga. De orsakar röra i katalogerna för din webbplats så att det är svårare att hitta specifika bilder eller andra filer. Korta filnamn är renare och ger större SEO-värde.

Din webbplats kan locka fler inkommande länkar med korta filnamn. Bilder är ofta en källa till inkommande länkar. Om en bloggare vill dela en av bilderna på din webbplats kan han eller hon hotlänka den. Hotlinking är en form av inbäddning där en webbplats visar en bild från en annan webbplats genom att länka till den. Hotlinking förbrukar en del av din webbplats bandbredd, men du kan förvärva inkommande länkar från den.

Du får fler inkommande länkar från hotlinking om du skapar korta bildfilnamn. Webbansvariga måste kopiera bildens adress för att hotlänka den. Filnamnet är naturligtvis en del av adressen. Om en bild har ett långt filnamn kanske webbansvariga inte bryr sig om att försöka hotlänka den. Ett kort filnamn gör hotlinking enklare. Webbansvariga kan kopiera bildens korta adress, varefter de länkar till den.

Bilder är avgörande för din webbplats rankningar. Enligt OptinMonster får webbsidor med bilder nästan dubbelt så många visningar som de som helt och hållet består av textinnehåll.  De rankas högre i sökresultaten och genererar mer besökarengagemang, vilket i sin tur leder till fler visningar. Kom bara ihåg att optimera bildfilnamnen för maximal SEO-fördel.