Webbstrategi

Alla webbplatser är olika och för att förstå ditt syfte med din digitala närvaro gör vi som webbkonsult en djupgående analys av din verksamhet för att få en tydligare bild för din webbstrategi.

Ett projekt startar med en övergripande bild av verksamhetens webbstrategi. Vi som konsult försöker hålla oss till strategin genom projektets gång men kan anpassas för att få besökare dit man vill med digitala hjälpmedel.

Mål

Det viktigaste för oss som webbkonsult är att få fram syftet med din digitala närvaro. När man arbetat fram syftet är det enklare att få fram en strategi.

Analys av målgrupper

Som webbkonsult börjar strategiarbetet med att ta fram vilken målgrupp webbplatsen har. Innehållet måste återspegla sig till respektive målgrupp för att få dem dit man vill.

Varumärket

Vi vill att din verksamhets värdesyn ska återspegla din digitala närvaro på webben. Vi tar fram en nulägesrapport, ser över vilka möjligheter verksamheten har på webben och hur webbplatsen når besökarna på bästa möjliga sätt.

Konvertering

Med en webbplats har verksamheten större chans till fler affärer, fler medlemmar och ökad marknadsföring. Konvertering kallas det när man får besökare dit man vill mot de uppsatta målen. Detta kan man lyckas med genom att använda rätt utplacerade knappar på webbplatsen som besökare inte kan missa att klicka på.

Innehållsstruktur

Kraven för en webbplats kan vara enkla men att ta fram rätt struktur kan vara svårare. Vi hjälper dig på ett erfaret sätt att prioritera rätt innehåll och ta fram webbplatsens struktur för att nå de uppsatta målen.

Design och funktion

Slutligen ska allt hamna i webbplatsens design och de funktioner som görs under utvecklingen. Vi vill att den slutliga webbplatsen ska uppfylla de behov som tagits fram i webbstrategin.

Levande webbplats

För att en webbplats ska behålla sin tro i den digitala närvaron krävs det kontinuerligt underhåll och uppdatering. Vi hjälper din verksamhet med förslag och nya lösningar för att uppnå en uppdaterad webbplats.